Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2012

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Vision, passion och tradition!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Nu börjar det hända saker! Det spirar lite här och var i förbundet. Energin har ökat. Förbundets dag på Väddö i våras blev en fascinerande upplevelse för mig! Det var så härligt att se att visionsarbetet börjar bära frukt. Och på allt större bredd. Det finns plötsligt riktigt gott om idéer.

Ett exempel är ULv, som denna sommar rekryterat genom att vara med på lokala familjejippon och marknader i Älmsta och Norrtälje. Genom att vara med och visa upp delar av verksamheten så väcker det nyfikenhet. Och den nyfikenheten ger såväl energi som medlemmar. Positivt både och!

Förbundet har börjat söka samverkan med luftvärnsförbanden, och när frågan kom så visst fanns det saker som vi kanske kan hjälpa till med. Vi har kunniga medlemmar, luftvärnsbataljonerna behöver instruktörer. Kan vi inte göra någonting där? Detta måste penetreras närmare under hösten! Luftvärnsregementet vill genomföra reservofficersträffar. Kan inte vi sponsra det? Och Hemvärnet, vore det inte en god idé att bibringa dem luftvärnskunnande? Det har visat sig att den här typen av frågor ofta får ett positivt bemötande. Nya tankar och idéer kring Lvbyns framtid har börjat formas. Och mycket, mycket mer.

Det är precis så det ska vara. En vision ska vara en målbild som ger energi! Så att vi kan hjälpas åt och dra åt samma håll: dit visionen pekar. Vi som förbund ska göra vårt för att bidra till ett starkt luftförsvar! Och vi ska göra det genom att på olika sätt stödja Försvarsmakten och genom att sträcka på ryggen i debatten och bli en aktiv förkämpe för luftvärnet.

Regeringen har under våren beslutat om en luftförsvarsutredning. Låt oss – stärkta av vår vision och som luftvärnets marknadsförare – noga följa det arbetet! Luftvärnet fyller i år 70 år som eget truppslag i arméns fredsorganisation. Detta firades på Luftvärnsregementet en vacker lördag i juni. Jag hade förmånen att få lyssna till Överbefälhavaren, som höll tal till jubilaren. ÖB talade bland annat om vikten av samverkan; att alla delar är viktiga för att nå ett gemensamt mål. Det kan måhända verka självklart, men det självklara är ofta värt att lyfta fram och tydliggöra.

Det är lätt att föra detta systemtänkande vidare till att "luftvärn behövs för ett komplett luftförsvar". ÖB lyfte också fram vikten av sammanhang över tiden. Hur historien påverkar och är en del av nuet och att det behöver vara så. Det var gott under jubileet att se luftvärnare av olika generationer samlas bakom tradition och passion.

Tradition och passion fanns också på Försvarsutbildarnas stämma, Försvarsutbildarna som i år fyller aktningsvärda 100 år. Jubileet firades i juni och avlöpte under stor värdighet. Vi kan notera att Försvarsutbildarna, lika som Luftvärnsförbundet, är inne i ett visionsarbete. Detta debatterades på stämman, stundtals livligt. Det är bra! Visioner är en viktig sak som behöver debatteras och förankras. Stämman samlades efter debatterna till beslut i visionsfrågan. Bra även detta! Jag hoppas dock att det trängde igenom att beslutet innebär en början, inte ett avslut. Den början som visionsarbetet har inneburit för Luftvärnsförbundet ger mersmak. Det har gjort att vi idag är i en unik situation. Det finns idéer och det finns hyfsat gott om pengar. Det brukar sällan inträffa samtidigt. Låt oss ta väl vara på detta!

 

Åter till denna sidas topp