Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2013

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Förkämpe för luftvärnet!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

I en intervju i Svenska Dagbladet den 2:a januari bjöd ÖB Sverker Göransson på en ordentlig nyårssmällare. Han gav då ett besked som borde väcka folkstorm och allmän vrede.

”Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.”

En vecka! Begränsat mål! Det är väl i och för sig ingen häpnadsväckande nyhet för den som följt försvarets utveckling. Det riktigt häpnadsväckande är att folkstormen uteblir. Man kan se en viss aktivitet på ledarsidorna, men i övrigt stiltje. Att Sverige i princip står oförsvarat efter en så kort tid som en vecka verkar inte röra upp särskilt mycket damm i de djupa folklagren.

Hur kan nu detta komma sig? Måhända räknar man med att hjälpen kommer utifrån. Man kan då ifrågasätta vår omvärlds vilja och förmåga att bistå oss i tider av örlog och ofred. Troligen handlar det inte om ett läge där Sverige är primär aktör. Vår omvärld lär ha fullt upp även på andra håll, vilket kan begränsa såväl vilja som förmåga. NATO ser sig knappast förpliktigat att komma till undsättning, och EU:s insatsförmåga kan beskrivas som ”aningen begränsad”. Vidare så är det ju dessutom så att det behövs en mottagande organisation som mycket gärna bör ha övat sig samman med den tänkte biståndsgivande parten.

Tillåt mig ifrågasätta om detta låter sig organiseras och än mindre genomföras på en vecka under pågående konflikt. Och även om det skulle gå så är en förutsättning att Sverige under denna vecka har ett starkt och väl fungerande luftförsvar som kan skydda verksamheten.

En annan nyårsmällare briserade när Svenska Dagbladet och Ny Teknik rapporterade att Sverige planerar att anskaffa det tyska luftvärnsrobotsystemet IRIS-T SLS. Om detta blir verklighet är detta naturligtvis en utmärkt förstärkning av Sveriges korträckviddiga luftvärn. Inte minst ökar detta dramatiskt förmågan att möta kvalificerade lufthot. Läs mer om IRIS-T SLS i detta nummer av Vårt Luftvärn.

Låt mig påminna om Luftvärnsförbundets vision:

”För att försvara Sveriges frihet och demokrati ska Luftvärnsförbundet bidra till ett starkt luftförsvar.”

Det blir allt nödvändigare att vi alla – än mer än tidigare – var och en och tillsammans gör oss till förkämpar för luftvärnet. För utan luftvärn finns inget komplett luftförsvar. Vi behöver synas och höras i debatten. Det sker inte bara genom att skriva insändare till en begränsad läsekrets. Det sker också i vardagen. I fikarummen, på tåget, när man pratar med grannen. Hur ska vi annars nå de djupa folklagren som jag nämnde inledningsvis? De flesta känner ju inte ens till att Sverige tummar på hemförsäkringen, om liknelsen tillåts. För Luftvärnsförbundets del innebär detta att arbetet med att konsolidera och omsätta vår vision i verklighet och aktivitet måste fortsätta och att vi parallellt måste satsa på rekrytering av såväl medlemmar som funktionärer.

En gång var svensk försvars- och säkerhetspolitik på djupaste allvar. Det måste den bli igen!

 

Åter till denna sidas topp