Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2013

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Nu är det med vind i seglen!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Incidenten vid Gotska Sandön i påskas är en av de händelser som satt fokus på försvarsfrågan i allmänhet och luftförsvar i synnerhet. Det var länge sedan man kunde se ett så utbrett engagemang, inte bara i media utan även i det allmänna samtalet på arbetsplatser, vid fikabord och i bussköer.

Det var lite av ett uppvaknande för många. ”Ja men jag trodde att vi hade flyg i beredskap dygnet runt…”, var en vanlig kommentar. Nu var det inte så. Bra att detta blir tydligt. Beredskapen var löst ”… på annat sätt…”, hette det.

Nu kunde man på ledarplats i riksmedia se krav på utplacering av luftvärn på Gotland. Tackar! Denna synpunkt har framförts tidigare i ”Vårt Luftvärn”, och det är glädjande att den börjar få gehör. Ett komplett luftförsvar kräver en balans mellan flygstridskrafter och luftvärn! Det gäller även Gotland.

Denna händelse sammanföll av en slump med publiceringen av Luftvärnsförbudets sida på Facebook, ”Svenskt Luftvärn”. Där kunde man följa rapporteringen kring incidenten, och detta bidrog till att Facebook-sidan fick en flygande start (ursäkta ordleken). Sidan fick många besökare och lästes i kretsar som vanligen inte frossar i luftvärnslektyr. På Facebook-sidan publiceras försvars- och luftvärnsnyheter löpande. Sök fram sidan och ”gilla” den du också!

I maj hade vår ungdomsavdelning ULv våravslutning i Lvbyn på Väddö. Det var en solig helg, och anhöriga var inbjudna. Ungdomarna visade prov på vad de lärt sig under året, och deras engagemang och ansvarstagande var inte att ta miste på. Detta år har ULv lyckats väl med rekryteringen och ungdomarna var fler än vanligt. Mycket glädjande! Denna allmänna medvind märks även för Lvbyn, som rapporterar full beläggning hela denna säsong. Mycket glädjande även detta!

Detsamma gäller Luftvärnsförbundets paraplyorganisation Försvarsutbildarna. Den grundläggande försvarsutbildningen för frivilligpersonal (GU-F) ökar kraftigt, och försöken med så kallade Military Weekends, där ungdomar får prova på soldatlivet, har fallit mycket väl ut. 

Jag hade nöjet att representera Luftvärnsförbundet vid Försvarsutbildarnas riksstämma i Tylebäck i juni. Bestående intryck är en ny energi i rörelsen som gav en angenäm balans mellan tradition och innovation. Denna balans återspeglades även i ett föredrag av arméinspektören generalmajor Anders Brännström kring arméns status och framtidsvisioner, där han förmedlade en positiv framtidsbild utan försvarsanorektiska inslag.

Jag avslutar med en s.k. cliffhanger för att hålla spänningen till nästa nummer. För en tid sedan kom det ett brev från en domstol i USA. Det handlade om ett generöst arv efter en person vars hjärta klappat för ett starkt svenskt luftförsvar...

 

Åter till denna sidas topp