Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2014

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Luftvärn i centrum


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Luftvärn är nödvändigt i ett starkt luftförsvar. Detta har länge varit Luftvärnsförbundets credo i försvarsdebatten. Och sällan har det varit tydligare att det är så.

Konflikten i Ukraina har påverkats på ett avgörande sätt av att det finns luftvärn, även hos separatistförbanden. Bekämpning av helikoptrar och transportflyg har blivit om inte vardagsmat så i vart fall så vanligt att det påverkar striden och handlingsfriheten. När det visade sig att det handlade om så kvalificerade luftvärnssystem som BUK, som troligtvis användas vid nedskjutningen av det malaysiska planen MH17 i juli, så var det avgörande för att konflikten internationaliserades.

Även i Gaza-konflikten spelar luftvärn en avgörande roll. Israel har luftvärnssystemet Iron Dome för att bekämpa raketattacker. Uppgifter talar om en verkningsgrad på 90%, vilket givetvis är mycket högt. Oavsett siffran så har antalet civila offer för raketattacker på den israeliska sidan varit mycket litet. Utan att diskutera den komplexa situationen i Mellanöstern så kan jag konstatera att detta på ett avgörande sätt påverkat och påverkar striderna.

I Sverige så har Försvarsberedningen sett den stegrade konfliktnivån i vårt närområde och dragit slutsatser av detta. "Luftvärn" omnämns inte mindre än 29 gånger i Försvarsberedningens rapport, vilket torde vara något av ett rekord. Man föreslår anskaffning av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd som ska ersätta robot 97. Systemet ska ha förmåga att bekämpa kryssningsrobotar. Antalet luftvärnsbataljoner ska fördubblas och Robot 70 ska tillföras till Hemvärnet.

Som bekant är det val i höst. Fråga partierna om hur de ser på försvarspolitiken i allmänhet och luftvärn och luftförsvar i synnerhet. Grilla kandidaterna, besök valstugor och ta del av debatten. Och rösta!

Åter till denna sidas topp