Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2015

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Det börjar bli oroligt!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Det börjar bli oroligt i närområdet! Den ökade aktiviteten på Östersjön har inte undgått någon. Det sätter ljus på försvarsfrågan, vilket i sig är bra, men det är givetvis en utveckling som inte är önskvärd.

I april kom regeringens inriktningsproposition för Försvaret 2016-2020. Där stod att läsa att Sverige även fortsättningsvis ska ha två luftvärnsbataljoner, som också ska kunna verka i brigad. Robot70 ska ersättas med Robot98, och anskaffning av en ersättning till robot97 ska påbörjas men inte slutföras under perioden. Själva ersättandet får vänta till efter 2020.

Övningsverksamheten har varit omfattande. I slutet av maj genomfördes den stora flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE15) med över hundra deltagande stridsflyg från många länder. På vår Facebook-sida "Svenskt Luftvärn" kunde vi bl.a. rapportera om F16 från den italienska Aviano-basen som under övningen stationerades på Kallax. Ett par veckor senare genomfördes BALTOPS, en marin övning där de mediala blickarna riktades mot skyn när det amerikanska strategiska bombflyget äntrade svenskt luftrum över Ravlunda skjutfält. På den ryska sidan väntar "Unionssköld-2015" som inleds den 10:e september.

Luftvärnsförbundets uppgift är att med ideella krafter bidra till ett starkt luftförsvar. En plattform för detta är Lvbyn, en av förbundets stoltheter med en sextioårig tradition. Många av oss har tillbringat åtskilliga härliga Väddö-vistelser där. Njutit av den utomordentliga miljön och förplägnad utöver det vanliga. I över tio år har Ann-Katrin drivit verksamheten med största akuratess.

Vi vet också att denna juvel vållat oss en del bekymmer; det kostar på att driva verksamheten och ekonomin är en ständig källa till utmaningar. Förbundsstyrelsen har tagit initiativ till två utredningar som ska presenteras i höst. Utredningarna drivs parallellt med direktiv att ta fram beslutsunderlag för dels ett utvecklingsalternativ, dels för ett avvecklingsalternativ. Det finns alltså inget alternativ för att fortsätta "status quo". Det är antingen eller som gäller nu. Hållbar drift eller avveckling.

Beslutet om Lvbyns framtid kommer att påverka hela förbundet i grunden. Om du som medlem vill bidra till utredningarna eller mer allmänt uttrycka din åsikt, tveka inte att höra av dig till mig eller förbundskansliet.

Åter till denna sidas topp