Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2017

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Aurora, nytt luftvärn och nytt lufthot


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Gotland har lagom hämtat sig från Almedalen och Stockholmsveckan. Semestersäsongen är i full gång runt Östersjön. Solglitter och grillning med familjen. Vackra segelbåtar på kryss. Större delen av ryska Norra Flottan är i Östersjön, officiellt för att delta i en parad.

Tre kinesiska stridsfartyg har lagt till i marinbasen Baltijsk vid Kaliningrad. Förberedelserna pågår för storövningen Zapad-17. Allt detta i en kontext av ökande rysk militär aktivitet i vårt närområde. Sällan har det väl känts så relevant med återmilitariseringen av Gotland, permanent nu sedan en kort tid tillbaka. Och sällan har det väl känts så relevant med försvarsmaktsövningen Aurora, som genomförs i södra Sverige inklusive på Gotland nu i september. Den har, som vi har blivit vana vid, ett betydande internationellt inslag, bl.a. från Östersjögrannarna Finland, Estland, Danmark och Litauen.

Givetvis genomförs den för att öva och öka vår gemensamma förmåga, såväl militärt som inom totalförsvaret, såväl nationellt som internationellt. Men den är också en viktig politisk signal om att vi vill och vi kan, även om resurserna fortfarande ofta upplevs som knappa. Besök gärna den förevisning som Försvarsmakten har på Gärdet i Stockholm i samband med Aurora.

För försvaret av Gotland är luftvärn en avgörande komponent. Vårt luftvärn har under året övat på Gotland, vilket uppmärksammats av internationella media.

När vi blickar framåt så står Sverige inför en viktig upphandling av nytt luftvärnssystem, där amerikanska Patriot och fransk-italienska SAMP/T anses som huvudalternativ. Luftvärnsförbundet har under våren fått möjlighet att träffa den ena möjliga leverantören, Raytheon (Patriot) för att informera sig om deras system. Läs mer i detta nummer av Vårt Luftvärn.

Ett annat lufthot som blir alltmer tydligt är den ökade användningen av UAV:er, eller i dagligt tal drönare. Det kan handla om allt från stora fjärrstyrda luftfarkoster till små drönare av den typ som man kan köpa för några tusenlappar, men som gott kan användas för t.ex. eldledningssyfte. Detta är något som vi sett exempel på bl.a. i Ukraina. Luftvärnsfrågan blir ju då dels hur man ska upptäcka dessa mycket små farkoster och sedan hur man ska bekämpa dem. Även om man upptäcker dem är det knappast vettig stridsekonomi att bekämpa dem med en luftvärnsrobot som kostar några tusen gånger mer än den farkost som ska bekämpas, så alternativ behövs. Luftvärnsförbundet vill lyfta fram denna utmaning för diskussion, och jag vill uppmana till läsning av artikeln på detta tema i Vårt Luftvärn.

Luftvärnsförbundet har delat ut sitt stipendium för Bästa chef vid strid mot luftmål för GU 2016-2017. Stipendiet delades ut i samband med utryckningsceremonin vid Lv6 i juni. Stipendiet tilldelades vicekorpral Alexander Ceraolo för hans goda insatser som chef för sin belysningsradargrupp. Stipendiet är ett led i det ökande samarbetet med Luftvärnsregementet, som i höst bl.a. omfattar att Luftvärnsförbundet deltar i Luftvärnsregementets dag den 26 augusti och att våra luftvärnsungdomar även detta år deltar i ungdomskursen på Lv 6 på höstlovet.

Lvbyn, som vi numera kallar Väddö Kursgård, öppnades den här säsongen med ny personal och med tydligare inriktning mot totalförsvar, vilket uppskattats av kunderna. Kursgården firar i år sitt 60-årsjubileum, och otaliga kursdeltagare, luftvärnsungdomar och andra har njutit förkovran i vacker Roslagsterräng. För mig som ordförande är det mycket glädjande att se hur Luftvärnsförbundet på område efter område utvecklas och finner vägar att vara det stöd till Försvarsmakten och särskilt luftförsvaret som vi vill vara.

Åter till denna sidas topp