Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Luftvärnsförbundet

ULv arkiv

ULv bildbank

Denna sida:

Verksamhet

Resor

Utbildning

Utrustning

Reglementen

 

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet, ULv
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Kurschef/uled:
Sg Johan Valström
tel 0703-265 873.

Instruktörer:
Alexander Westman
Oscar Elfving
Philip Back Aréén
Elliott Bengtsson

ULv - försvarsungdomsavdelning

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Luftvärnsförbundets försvarsungdomsavdelning - ULv - är verksam i Roslagen. Vår verksamhet sker i huvudsak på uppdrag och finansiering från Försvarsmakten men vi har också egna föreningsaktiviteter. Alla försvarsvänner som fyller minst 15 och max 18 år under året är välkomna att ansöka om medlemskap som försvarsungdom i ULv!

ULv har inga antagningsprov, men för att få delta i vår militära verksamhet behöver du vara en fullt frisk svensk medborgare med normal kondition. Är du under 18 år så krävs också målsmans skriftliga godkännande av din medlems- och kursansökan. Kontakta oss om du har frågor kring kraven. ULv grundkurs startar årligen i augusti. Under oktober till och med juli kan ULv inte mottaga nya medlemmar, undantaget den som tidigare genomfört annan militär ungdomsutbildning.

För att få delta i ULv behövs en beviljad medlemsansökan (insänds på papper med målsmans underskrift om du är under 18 år). Därefter behöver du INTE anmäla dig (eller lämna återbud) till enskilda ungdomsaktiviteter - om inte detta anges särskilt i kursorder/inbjudan!

Här kan du hämta:

 • Ett utskriftsvänligt informationsblad om ULv.
 • En blankett för ansökan om medlemskap i ULv i Word respektive som PDF-fil(För att kunna behandla medlemsansökan från ungdomar under 18 år behöver vi få en ifylld blankett på papper med målsmans underskrift i original.)

Aktiviteter på gång:

Aktiviteter med svart datum ovan är preliminära. Kursorder med detaljinformation om ULv aktiviteter m.m. utsänds månadsvis som pappersutskrift i kuvert till medlemmarna. Du kan också klicka på blåmarkerade programpunkter ovan för att få mer information. Här i vänstermarginalen finns en länk till ULv arkiv med aktuell och äldre kursorder samt annan utsänd information. För att läsa pdf-filerna ovan behövs gratisprogrammet "Adobe Reader".

Åter till denna sidas topp


ULv verksamhet

ULv erbjuder intressanta och spännande aktiviteter, naturupplevelser och nya kompisar. I vår verksamhet får du möjlighet att både lära dig mer om praktiska saker och hur det är att ingå i- eller leda en grupp. Vår ungdomsverksamhet är också en bra inkörsport för den som är intresserad av försvarets verksamhet.

ULv bedriver militär ungdomsverksamhet ca en helg i månaden, med bland annat: luftvärnstjänst, skytte på bana och i fält, radioutbildning, övernattning i tält, orientering med karta och kompass, överlevnad, fältidrott, sjukvård och åtgärder vid olyckor, skydd mot CBRN- och brandstridsmedel samt information om Försvarsmakten och dess yrken m.m. Här i vänstermarginalen finns en länk till ULv bildbank från verksamheten.

Verksamheten syftar främst till att erbjuda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning med hög kvalitet i form av utbildning och föreningsaktiviteter, under ledning och ansvar av välutbildade ledare. I verksamheten förekommer utbildning på vapen och skytte. Vi följer Försvarsmaktens rigorösa bestämmelser avseende skjututbildning för ungdomar.

Åter till denna sidas topp


Resor till och från ULv

Medlemskap i ULv är kostnadsfritt, men du får själv svara för dina resor
t o r samlingsplatsen. Vi samlas för det mesta vid Norrtälje busstation och åker sedan gemensamt.
Under helgövningar ofta till Väddö vid Roslagskusten. Abonnerad buss från Fridströms kör då vanligen från Rimbo via Finsta - Norrtälje - Svanberga - Söderbykarl och Älmsta tur och retur till Väddö skjutfält.

ULv dags- och kvällsövningar genomförs ofta vid Norrtälje FOS-hus,
på kullen omedelbart utanför den norra infarten till Campus Roslagen (f d Lv 3 vakt). Cirka fem minuters promenad från SL hållplats "Gustavslund" (vid varuhuset "Flygfyren") via Stegelbäcksgatan över motorvägsbron.

Bor du i Roslagen, Stockholm, Danderyd, Täby, Vallentuna eller Österåker så är det lätt att åka buss till, inom och från Norrtälje.
Se SL tidtabeller på: http://sl.se

Åter till denna sidas topp

ULv utbildning och kurser

ULv utbildning är indelad i fyra kursår om höst- och vårtermin. Efter godkänt kursår om minst 80 utbildningstimmar får man som kursbevis ett nytt tygmärke med ökat antal "romber" (1-4) till vänster ärm på uniformen. Vissa aktiviteter har minst ett godkänt kursår med en erhållen "romb" som förkunskapskrav.

Utbildningen genomförs vanligen som kursgemensamma helgövningar ca en gång i månaden, samt ibland som dagsövningar, kvällslektioner och studiebesök m.m. Omfattningen i utbildningstimmar är ca 18 h för en helgövning fre-sön, 15 h för en helgövning lör-sön, 6 h för en dagsövning, och 3 h för en kvällsövning.

Under skolloven finns det också möjlighet att delta i centrala veckokurser över hela landet om ca 40 h/vecka. Utbildningen är helt frivillig och kostnadsfri.

Åter till denna sidas topp


Utrustning

Försvarsmakten har åtagit sig att tillhandahålla kläder och viss annan personlig militär utrustning som lån till aktiva medlemmar i ULv. För utlåning till omyndiga under 18 år krävs vårdnadshavares (målsmans) godkännande och ansvarstagande med namn, persnr, telefon och underskrift, se exempel.

Då låneutrustningen är tämligen omfattande och har stort ekonomiskt värde, tillämpar ULv även principen att beställning endast sker för de ungdomar som bekräftar sitt medlemskap genom deltagande i minst en helgövning och sedan fortsätter att vara aktiva. Nya medlemmar kallas därefter till uthämtning av militär låneutrustning vid (alternativ):

Lånad personlig militär utrustning får du sedan förvara hemma. Lånet registreras centralt av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) - varefter byten eller återlämning kan ske vid valfritt förråd/servicepunkt (åtminstone i teorin). Ring då alltid i förväg och avtala om tid samt hjälp med anmälan om inpassering till vakten (militärt område). Förråden är främst öppna på kontorstid, men även under några kvällar.

Du ska dock INTE kontakta Försvarsmakten eller dess förråd innan du har kallats till din första utkvittering av personlig militär låneutrustning!

Lånet av militär utrustning är ett avtal mellan den enskilde och Försvarsmakten. ULv medlemmar med vårdnadshavare är således personligen ansvariga för utrustningens vård och omedelbara återlämnande om medlemskapet upphör. ULv kursledning svarar för att tillstyrka behov av militär låneutrustning, men kan inte åta sig utlämning, byten eller återlämning.

Åter till denna sidas topp


Under en helgövning behöver du vanligen ha med dig:

 • Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och handskar.*
 • Ryggsäck, liggunderlag, värme- och regnställ, sovsäck, tröja, sockor, vantar, varma underkläder, vintermössa och ombyte.*
  Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
 • Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt eventuella mediciner.
 • Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
 • Fylld vattenflaska och termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa, konservöppnare, tändstickor och soppåse.*
 • Matsäck (ej kylvaror) för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag och söndag. Vi svarar för lördag lunch och middag, samt för söndag lunch. Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen, specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall.
 • Ibland, se kursordern: en separat väska med heltäckande kläder och skor för idrott utomhus.
*(Alternativt motsvarande oömma civila kläder och friluftsutrustning i väntan på lån av personlig militär utrustning. Vi har första förband, hörselproppar och några sovsäckar i reserv. Den som saknar enmanskök får laga mat hos en kamrat.)


Detaljbestämmelser avseende utrustning framgår i respektive aktivitets kursorder. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om utrustningen:

För att läsa pdf-filerna ovan behövs gratisprogrammet "Adobe Reader".

Åter till denna sidas topp


Reglementen och instruktioner

För att läsa pdf-filerna ovan behövs gratisprogrammet "Adobe Reader".

  Åter till denna sidas topp