Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Aktiviteter på gång

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Funktionärer

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

Förbundsstyrelse (FS):

 • Förbundsordförande: Johan Huovinen
 • Vice förbundsordförande: Christer Molander
 • Förbundssekreterare: Michael Reberg
 • Förbundskassör: Anders Fransson
 • Ledamot: Stefan Bratt
 • Ledamot: Johan Jönsson
 • Ledamot. Björn Kagger
 • Ledamot: Johan Lagerström
 • Ledamot: Per-Olov Lisén
 • Ledamot: Ulf Moen
 • Ledamot: Filip Scheynius

Revisorer:

 • Ordinarie: John Fürstenbach
 • Ordinarie: Robert Winton
 • Ersättare: Olle Madebrink

Valberedning:

 • Ordförande: Per-Olov Lisén
 • Ledamot: Daniel Grip
 • Ledamot: Alexander Rajsic
 • Ledamot: Alexander Westman

Samtliga funktionärer enligt ovan nås via förbundskansliet eller personligen med e-post enligt principen: fornamn.efternamn@luftvarn.se
(Använd endast gemener, å och ä skrivs a, ö skrivs o. Inga apostrofer.)

Åter till denna sidas topp