Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Aktiviteter

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Lufthot och motåtgärder

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.Hotet från luften har ökat. Ryssland och många andra högteknologiska aktörer disponerar kvalificerade flygande sensorer för spaning och målinmätning - liksom såväl beväpnade flygplan och helikoptrar som s.k. ”drönare”, kryssningsrobotar och ballistiska missiler.

Lufthotet och lämpliga motåtgärder mot detta måste alla svenska förband ha kännedom om och kunna hantera, såväl i strid som under övningar.

Luftvärnsförbundet kan avdela lärare för grundläggande utbildning om lufthot och motåtgärder, främst för chefer i Hemvärnet och andra förband med annan huvuduppgift än luftvärn.


Omfattning
Utbildningen omfattar 3 x 60 min och syftar främst till att ge grundläggande:
  • Medvetenhet om det moderna hotet från luften i allmänhet och mot kvalificerade objekt i synnerhet vid försvar av Sverige mot en högteknologisk fiende.
  • Kunskaper om de motåtgärder som kan och bör vidtas av förband med annan huvuduppgift än luftvärn.
  • Färdighet att beakta skydd mot lufthot i planeringsarbete.
Innehållet kan vid behov utvecklas och anpassas för aktuell målgrupps behov.

Målgrupp
Chefer, stf och stabsmedlemmar vid bataljon, kompani och pluton i främst Hemvärnet.

Tid och plats
Det grundläggande utbildningspaketet (3 x 60 minuter inklusive kortare raster) kan lämpligen genomföras under SÖB, SÖF, KFÖ eller motsvarande då målgruppen redan är inkallad.
Tid och plats enligt överenskommelse (utbgrp motsv fastställer). Utbildningen har behov av en lektionssal med projektor och högtalare för av läraren medförd dator, skrivtavla mt och arbetsbord för kursdeltagarna.

Kostnader
En till två lärare ur Luftvärnsförbundet (resa, minst 8 timmar frivilligarvode var för förberedelser och genomförande samt ev. ARA-logi). Kursavgiften till Luftvärnsförbundet, inkluderande elevmaterial, är f.n. endast 1000 kr för max 30 elever. Lokal- och elevrelaterade kostnader genom arrangörens försorg. Kostnadsuppgift i detalj kan lämnas senast tre månader före genomförande.

Ansvar
Luftvärnsförbundet avdelar behöriga lärare som medför dator och utbildningsmaterial. Mottagande organisation ansvarar för att arrangera utbildningen på lämplig plats med erforderliga resurser, samt för verksamhetssäkerheten som övningsledare.

Filer
Välkommen med intresseanmälan!

Åter till denna sidas topp