Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

Lv-förbundets kurser är tyvärr inställda fr o m 20 mars och minst t o m 30 augusti (tidigare 28 juni) i enlighet med generellt beslut 8 maj av Försvarsutbildarnas generalsekreterare med anledning av coronaviruset. Vi räknar dock med att kunna återuppta verksamheten i höst enligt nedan:

-----------------------------------------

Totalförsvarsinformationskurs på Internet 28-30 augusti

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan med mer information och anvisningar för ansökan.

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Instruktörskurs i lufthot & motåtgärder lör 19 – sön 20 sep

Luftvärnsförbundet har startat ett projekt för att höja krigsförbandens medvetenhet om lufthotet och vilka åtgärder som kan motverka detta – och här behövs fler instruktörer!

Nu behövs ditt engagemang för att kunna stödja krigsförbandens behov av att förstå och motverka lufthotet. Målgruppen för denna instruktörskurs är medlemmar som vill engagera sig i projektet och kan tänka sig att medverka som utbildare.

Instruktörskursen innehåller utbildning om det moderna lufthot som kan förväntas från en högteknologisk fiende, respektive vilka motåtgärder som förbanden kan vidta för att undgå upptäckt och bekämpning. Målsättningen är att deltagarna efter kursen kan utbilda främst Hemvärnsförband i rollen som instruktör tillsammans med en kurschef.

Program i stort

Som blivande instruktör söker vi i första hand dig som har intresse för lufthot, taktik och utbildning. Du måste dock ha vana som lärare (trupputbildare), och vara villig att åta dig genomföranden av Luftvärnsförbundets kurskoncept vid minst något tillfälle per år under de närmaste åren. Militär grundutbildning är ett krav. Erfarenhet från Hemvärnet, luftvärnet och/eller officersutbildning är meriterande. Vill du ta med dig en kollega som uppfyller kraven, så anmäl detta vid ansökan så kan personen beredas medlemskap.

Helgkurs för blivande instruktörer 2020-09-19--20:

Kursen genomförs vid Lv-förbundets kursgård på Väddö från lördag till söndag. Inryckning sker på lördag kl 10 och kursen avslutas på söndag kl 13. För långväga kursdeltagare kan boende ordnas från fredag kväll. Luftvärnsförbundet står för resor, förplägnad och logi.

Skriftlig intresseanmälan att bli kurschef/instruktör, respektive att delta som elev 19-20 sep, insänds senast den 4 september till Lv-förbundet.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer, telefon, enkel meritförteckning, referenser och eventuella begränsningar i kost (matallergier). Besked om antagning (eller ej) ges med e-post efter hand dock senast den 11 september.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din ansökan!

Johan Jönsson
Överstelöjtnant / kurschef och konceptansvarig

Åter till denna sidas topp
-----------------------------------------

Lv-dag i Stockholm lördag 3 oktober 2020

Under lördag den 3 oktober klockan 0945-1730 har du som medlem i Luftvärnsförbundet möjlighet att ta del av ett antal kvalificerade föreläsningar inom luftvärnsområdet.

  • Hur ser det nya territorialförsvaret ut och stödet till frivorg – Militärregion Mitt
  • Sveriges luftvärns systemutvecklingsplan – LvSS
  • Telekrig vid strid mot luftmål – föreläsare preliminärt från SAAB
  • Införandet av Lv-system 103 ”Patriot” – Lvreg och FMV
  • Framtidens sensorer för strid mot luftmål

Platsen är K 1  Lidingövägen 28 i Stockholm och dagen avslutas med en kamratmiddag. Fler intressanta ämnen kan tillkomma då arbete med att ta fram ett komplett program pågår under sommaren. Kompletterande information publiceras här senast den 31 augusti samt delges i kommande nummer av Vårt Luftvärn.

Lv-förbundet bekostar fika med smörgås vid ankomst, lunch och fika em.

På kvällen inbjuds till gemensam middag med samkväm på K 1 officersmäss. Middagen bekostas enskilt till ett subventionerat portionspris á 300 kr inklusive alkoholfri dryck, vilket inbetalas i förväg till pg 59 888-8. Baren på mässen är öppen för egna inköp. Avgiften ska vara inbetald senast 25 september och återbetalas ej vid ev. återbud.

Närstående anhörig som är- eller blir medlem i Luftvärnsförbundet (årsavgift 40 kr) är välkommen att delta i hela eller delar av arrangemanget. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad. Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundsfunktionärer och befäl i värnpliktsåldern med Lv-utbildning.

Skicka gärna intresseanmälan före 10 augusti med e-post till Lv-förbundet, via telefon undanbeds.

Ange önskemål (eller ej) om förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag. Respektive eventuella matallergier (motsv.) samt medföljandes för- & efternamn samt personnr (för inpassering och medlemsregistrering).

Besked om antagning (eller ej) ges med e-post senast onsdag 23 september.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din/er intresseanmälan!

Stefan Bratt & Johan Jönsson
Arrangörer & ledamöter i Lv-förbundets styrelse

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1630 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp