Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Försvarsutbildarnas föreläsningar på distans via "Teams":
-----------------------------------------

Konceptutvecklingsmöte för "lufthotkursen” lördag 30 september  – söndag 1oktober 2023 på Väddö


Luftvärnsförbundet startade 2017 ett projekt för att höja krigsförbandens medvetenhet om lufthotet och vilka åtgärder som kan motverka dessa. Detta ledde till ett utbildningspaket som har genomförts vid ett flertal tillfällen för både hemvärn och frivorg. Det är dags att utveckla materialet och ge det en behövlig ansiktslyftning - inte minst med bakgrund av Rysslands utökade krigföring i Ukraina.

Nu behöver arbetsgruppen dig som är utbildad instruktör och/eller har andra kvalifikationer. Vi ska under en helg mötas på Väddö kursgård för att genomföra en trevlig arbetshelg med konceptutveckling. Förutom konceptutveckling kommer vi att genomföra en kortare repetitionsutbildning och lagbyggnad.

Lufthots- och motåtgärdskursen innehåller idag utbildning om det moderna lufthotet och vad som kan förväntas från en högteknologisk fiende, respektive vilka motåtgärder som förbanden kan vidta för att undgå upptäckt och bekämpning. Kursen berör konfliktskalan från gråzon till öppen konflikt. Med bakgrunden av det vi kan se i media är lufthot och motåtgärdskursen relevant och det som är kusens mål ligger rätt. Men partier om framförallt obemannade farkoster behöver ses över.

Program i stort

  • Lördag: Genomgång/repetition av materialet för grundkurs lufthot och motåtgärder, utvecklingsarbete, middag och lagutveckling.
  • Söndag: Fortsatt utvecklingsarbete.

Som blivande deltagare söker vi er som har instruktörskursen som grund men även andra kan komma att kvalificeras. Exempel på kvalifikationer; officersutbildning, erfarenhet av att arbeta med media/underlag, kommunikatörsutbildning, nyligen genomförd värnplikt/tjänstgöring vid Luftvärnsregementet, praktiska/teoretiska kunskaper om UAS ("drönare"), grundkursen ilLufthot/motågärder eller annat som kursledningen finner lämpligt. Motivationen är trots allt viktigast!

Konceptutvecklingsmöte för varande och blivande instruktörer 2023-09-30 -- 10-01

Mötet genomförs i Väddö kursgård från lördag till söndag. Inryckning sker lördag kl 10 och kursen avslutas söndag kl 13.
För långväga deltagare kan boende ordnas från fredag kväll. Luftvärnsförbundet bekostar resor, förplägnad och logi.

Skriftlig intresseanmälan att bli kurschef/instruktör, respektive att medverka i konceptutvecklingsmötet, insänds senast den 9 september med e-post.

Anmälan ska innehålla namn och personnummer. Enkel meritförteckning och referenser ska bifogas av dig som hävdar andra kvalifikationer än tidigare instruktörskurs. Anmälan ska även innehålla eventuella begränsningar i kost (allergier). Besked om antagning, eller ej, ges med e-post efter hand dock senast den 4 september.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din ansökan!

Johan Jönsson
Överstelöjtnant / kurschef och konceptansvarig

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Luftvärnsdag i Stockholm lördag 21 oktober 2023Under lördagen den 21 oktober kl 0930-1700 arrangerar Lv-förbundet en ”luftvärnsdag” hos Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) vid Lidingövägen 1 i Stockholm med flera högt kvalificerade föredrag. Ämnen som kommer att avhandlas är:

  • Utvecklingen av Ukrainakriget avseende långräckviddig bekämpning och luftkrig.
  • Arméns utveckling fram till år 2030.
  • Försvarsstabens verksamhet och syfte.
  • Dagens och morgondagens operativa luftvärnssystem inom främst Natofamiljen.
Ytterligare information finns i artikel på sidan 17 i "Vårt Luftvärn" 2023 nr 3.

Deltagande i luftvärnsdagen är kostnadsfritt för antagna deltagare. Lv-förbundet bjuder på fika med smörgås i samband med ankomst, lunch och eftermiddagsfika.

Medlemmar i Försvarsutbildarna, respektive närstående anhöriga som blir medlemmar, är välkomna att delta. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad.

Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundets medlemmar, aktiva reservofficerare samt befäl i värnpliktsåldern med luftvärnsutbildning.

Ansökan senast fredag 6 oktober med e-post (via telefon undanbeds). Ange för- & efternamn, personnummer och förbundstillhörighet samt önskemål (eller ej) om fika fm, lunch och fika em. Respektive eventuella matallergier (motsv.).

Besked om antagning (eller ej) och kompletterande detaljinformation till antagna skickas med e-post senast tisdag 17 oktober.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din/er ansökan!

Stefan Bratt
Arrangör & ledamot i Lv-förbundets styrelse

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Dagkurs om lufthot och motåtgärder lördag 11 november kl 10-15 vid K 1 Stockholm
 
Hotet från luften har ökat. Ryssland och många andra högteknologiska aktörer disponerar kvalificerade flygande sensorer för spaning och målinmätning – liksom såväl beväpnade flygplan och helikoptrar som s.k. ”drönare”, kryssningsrobotar och ballistiska missiler.

Lufthotet och lämpliga motåtgärder mot detta måste alla svenska förband ha kännedom om och kunna hantera, såväl i strid som under övningar. Luftvärnsförbundet genomför kurser i ämnet. Främst för chefer i Hemvärnet och andra förband med annan huvuduppgift än luftvärn. Kurserna syftar främst till att ge grundläggande:

  • Medvetenhet om det moderna hotet från luften i allmänhet och mot kvalificerade objekt i synnerhet vid försvar av Sverige mot en högteknologisk fiende.
  • Kunskaper om de motåtgärder som kan och bör vidtas av förband med annan huvuduppgift än luftvärn.
  • Färdighet att beakta skydd mot lufthot i planeringsarbete.
Se även webbsidan ”Lufthot och motåtgärder”.

Lördagen den 11 november kl 10-15 genomförs en grundkurs vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm för Lv-förbundets egna medlemmar. Kursen är även öppen för medlemmar i andra förbund inom Försvarsutbildarna. Antalet deltagare är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv- medlemmar och befäl i värnpliktsåldern (18–47 år). Lv-förbundet bjuder på kursavgiften och lunch. Resor och eventuell logi bekostas och bokas genom egen försorg.


Ansökan med e-post senast den 30 oktober. Ansökan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-adress, förbundstillhörighet och eventuell militär grad. Besked om antagning (eller ej) ges med e-post i god tid innan aktuellt kursdatum. OBS – giltig legitimation ska medföras vid kursen!


Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din ansökan!

Johan Jönsson

Övlt / kurschef och styrelsemedlem i Luftvärnsförbundet

Åter till denna sidas topp
-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1615 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp