Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Försvarsutbildarnas föreläsningar på distans via "Teams":

-----------------------------------------

Dagkurs om lufthot och motåtgärder lördag 11 november kl 10-15 vid K 1 Stockholm
 
Hotet från luften har ökat. Ryssland och många andra högteknologiska aktörer disponerar kvalificerade flygande sensorer för spaning och målinmätning – liksom såväl beväpnade flygplan och helikoptrar som s.k. ”drönare”, kryssningsrobotar och ballistiska missiler.

Lufthotet och lämpliga motåtgärder mot detta måste alla svenska förband ha kännedom om och kunna hantera, såväl i strid som under övningar. Luftvärnsförbundet genomför kurser i ämnet. Främst för chefer i Hemvärnet och andra förband med annan huvuduppgift än luftvärn. Kurserna syftar främst till att ge grundläggande:

  • Medvetenhet om det moderna hotet från luften i allmänhet och mot kvalificerade objekt i synnerhet vid försvar av Sverige mot en högteknologisk fiende.
  • Kunskaper om de motåtgärder som kan och bör vidtas av förband med annan huvuduppgift än luftvärn.
  • Färdighet att beakta skydd mot lufthot i planeringsarbete.
Se även webbsidan ”Lufthot och motåtgärder”.

Lördagen den 11 november kl 10-15 genomförs en grundkurs vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm för Lv-förbundets egna medlemmar. Kursen är även öppen för medlemmar i andra förbund inom Försvarsutbildarna. Antalet deltagare är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv- medlemmar och befäl i värnpliktsåldern (18–47 år). Lv-förbundet bjuder på kursavgiften och lunch. Resor och eventuell logi bekostas och bokas genom egen försorg.


Ansökan med e-post senast den 30 oktober. Ansökan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-adress, förbundstillhörighet och eventuell militär grad. Besked om antagning (eller ej) ges med e-post i god tid innan aktuellt kursdatum. OBS – giltig legitimation ska medföras vid kursen!


Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din ansökan!

Johan Jönsson

Övlt / kurschef och styrelsemedlem i Luftvärnsförbundet

Åter till denna sidas topp
-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1615 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp