Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

Försvarsinfo och förbundsstämma 2020
Lördag 14 mars vid Militärhögskolan Karlberg i Solna - fastställt

Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2020 samordnas med försvarsinformation på temat ”totalförsvaret”, med kvalificerade föreläsare. Försvarsinformation och måltider är gemensamma med flera andra rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna.

Stomprogram enligt nedan:

  • 1145 Matsalen vid Militärhögskolan Karlberg i Solna, inmönstring och lunch.
  • 1300 Filmsalen, inledning och utdelning av utmärkelser, försvarsinfo.
  • Eftermiddagskaffe.
  • 1645 Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2020 i egen lokal e s o.
  • 1830 Gemensam middag och samkväm, preliminärt i K 1 mäss på  Lidingövägen 28.

Antalet platser till försvarsinformationen och middagen är begränsat. Vid behov kommer förtroendevalda förbundsfunktionärer och medlemmar i värnpliktsåldern att prioriteras. Förbundsstämman är öppen för samtliga medlemmar.

Lv-förbundet bekostar lunch och eftermiddagskaffe i anslutning till försvarsinformationen för föranmälda och antagna medlemmar.

Middagen bekostas enskilt till ett subventionerat portionspris á 300 kr inklusive alkoholfri dryck, vilket inbetalas i förväg till pg 59 888-8. Närstående anhörig är i mån av plats välkommen att delta vid middagen till samma portionspris som ovan. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad.

Slutligt detaljprogram och lokaler m.m. delges senare till antagna deltagare. Föredragningslista för stämman enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också beställas från förbundskansliet efter stämman.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Skriftlig anmälan till Lv-förbundskansliet senast fredag 21 februari. Gärna med e-post, via telefon undanbeds. Ange önskemål (eller ej) om lunch, eftermiddagskaffe och middag, respektive ev. medföljandes för- & efternamn samt personnummer (för inpassering).

Välkommen med din ansökan/anmälan!

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Soldatprov i Stockholm lördag 30 maj. Se även faktablad.

-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1630 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp