Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

Försvarsutbildarnas föreläsningar på distans via "Teams":

----------------------------------------

Luftvärnsdag lördag 24 september 2022 i Stockholm

Sveriges UAV 03 Örnen. Foto: Niklas Ehlén / Försvarsmakten.

Under lördagen den 24 september kl 0930-1700 arrangerar Lv-förbundet en ”luftvärnsdag” på K 1 vid Lidingövägen 28 i Stockholm med flera högt kvalificerade föredrag med fokus på luftvärnsstrid i Ukraina och hot från drönarsystem. Ämnen som kommer att avhandlas är:

  • Luftvärnsstrider i kriget mellan Ukraina och Ryssland – mj Peter Sehlin, LvSS.
  • Arméns framtida utveckling efter år 2030  – Henrik Reimer, Arméns utvecklingschef.
  • Drönare, hur de opererar och bekämpas – övlt Per Nordberg, systemstrateg vid FMV.
  • Israeliska attackdrönare i bl a Azerbajdzjan och Ukraina  – föreläsare från Elbit.
  • System designade för att bekämpa drönarhot  – föreläsare från Rheinmetall.

Deltagande i luftvärnsdagen är kostnadsfritt för antagna deltagare. Lv-förbundet bjuder på fika med smörgås i samband med ankomst, lunch och eftermiddagsfika. Medlemmar i Försvarsutbildarna, respektive närstående anhöriga som blir medlemmar, är välkomna att delta.

Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad. Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundets medlemmar, aktiva reservofficerare samt befäl i värnpliktsåldern med luftvärnsutbildning.

Kompletterande detaljinformation skickas med e-post till antagna deltagare.

Ansökan senast fredag 9 september med e-post (via telefon undanbeds). Ange för- & efternamn, personnummer och förbundstillhörighet samt önskemål (eller ej) om fika fm, lunch och fika em. Respektive eventuella matallergier (motsv.). Besked om antagning (eller ej) ges med e-post senast tisdag 13 september. FULLBOKAT - ANSÖKAN STÄNGD!

Här kan du hämta en:

Välkommen med din/er ansökan!

Stefan Bratt
Arrangör & ledamot i Lv-förbundets styrelse

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1630 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp