Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

----------------------------------------

Instruktörskurs i lufthot & motåtgärder lördag 10 – söndag 11 september 2022 på Väddö


Luftvärnsförbundet har startat ett projekt för att höja krigsförbandens medvetenhet om lufthotet och vilka åtgärder som kan motverka detta – och här behövs fler instruktörer!

Nu behövs ditt engagemang för att kunna stödja krigsförbandens behov av att förstå och motverka lufthotet. Målgruppen för denna instruktörskurs är medlemmar som vill engagera sig i projektet och kan tänka sig att medverka som utbildare.

Instruktörskursen innehåller utbildning om det moderna lufthot som kan förväntas från en högteknologisk fiende, respektive vilka motåtgärder som förbanden kan vidta för att undgå upptäckt och bekämpning. Målsättningen är att deltagarna efter kursen kan utbilda främst Hemvärnsförband i rollen som instruktör tillsammans med en kurschef.

Program i stort

  • Lördag: Genomgång av materialet för grundkurs lufthot och motåtgärder, middag och lagutveckling.
  • Söndag: Fördjupning och metoddiskussion.

Som blivande instruktör söker vi i första hand dig som har intresse för lufthot, taktik och utbildning. Du måste dock ha vana som lärare (trupputbildare), och vara villig att åta dig genomföranden av Luftvärnsförbundets kurskoncept vid minst något tillfälle per år under de närmaste åren. Militär grundutbildning är ett krav. Erfarenhet från Hemvärnet, luftvärnet och/eller officersutbildning är meriterande. Vill du ta med dig en kollega som uppfyller kraven, så anmäl detta vid ansökan så kan personen beredas medlemskap.

Helgkurs för blivande instruktörer 2022-09-10--11

Kursen genomförs i Väddö kursgård från lördag till söndag. Inryckning sker lördag kl 10 och kursen avslutas söndag kl 13.
För långväga kursdeltagare kan boende ordnas från fredag kväll. Luftvärnsförbundet står för resor, förplägnad och logi.
Kursen är även lämplig som repetition och påbyggnad för dig som redan är instruktör!

Skriftlig intresseanmälan att bli kurschef/instruktör, respektive att delta som elev 10–11 sep, insänds senast den 31 augusti med e-post.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer, telefon, enkel meritförteckning, referenser och eventuella begränsningar i kost (matallergier). Besked om antagning (eller ej) ges med e-post efter hand dock senast den 5 september.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.

Välkommen med din ansökan!

Johan Jönsson
Överstelöjtnant / kurschef och konceptansvarig

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Luftvärnsdag lördag 24 september 2022 i Stockholm

Sveriges UAV 03 Örnen. Foto: Niklas Ehlén / Försvarsmakten.

Under lördagen den 24 september kl 0930-1700 arrangerar Lv-förbundet en ”luftvärnsdag” på K 1 vid Lidingövägen 28 i Stockholm med flera högt kvalificerade föredrag med fokus på luftvärnsstrid i Ukraina och hot från drönarsystem. Ämnen som kommer att avhandlas är:

  • Luftvärnsstrider i kriget mellan Ukraina och Ryssland – mj Peter Sehlin, LvSS.
  • Arméns framtida utveckling efter år 2030  – Henrik Reimer, Arméns utvecklingschef.
  • Drönare, hur de opererar och bekämpas – övlt Per Nordberg, systemstrateg vid FMV.
  • Israeliska attackdrönare i bl a Azerbajdzjan och Ukraina  – föreläsare från Elbit.
  • System designade för att bekämpa drönarhot  – föreläsare från Rheinmetall.

Deltagande i luftvärnsdagen är kostnadsfritt för antagna deltagare. Lv-förbundet bjuder på fika med smörgås i samband med ankomst, lunch och eftermiddagsfika. Medlemmar i Försvarsutbildarna, respektive närstående anhöriga som blir medlemmar, är välkomna att delta.

Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad. Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundets medlemmar, aktiva reservofficerare samt befäl i värnpliktsåldern med luftvärnsutbildning.

Kompletterande detaljinformation skickas med e-post till antagna deltagare.

Ansökan senast fredag 9 september med e-post (via telefon undanbeds). Ange för- & efternamn, personnummer och förbundstillhörighet samt önskemål (eller ej) om fika fm, lunch och fika em. Respektive eventuella matallergier (motsv.). Besked om antagning (eller ej) ges med e-post senast tisdag 13 september.

Här kan du hämta en:

Välkommen med din/er ansökan!

Stefan Bratt
Arrangör & ledamot i Lv-förbundets styrelse

Åter till denna sidas topp

-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1630 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp