Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Aktiviteter på gång

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

Här nedanför kan du hämta hem aktuellt och äldre nummer av medlemsbladet "Vårt Luftvärn". För att läsa pdf-filerna behövs gratisprogrammet "Adobe Reader".


Vårt luftvärn nr 2 /2024

Fyra nummer per år

Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka utgivningen av medlemstidningen "Vårt Luftvärn" med två binummer per år som huvudsakligen publiceras elektroniskt. Binumren utges under kvartal två respektive fyra, och omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter. De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.

Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer även framgent att postas ut till samtliga medlemmar och prenumeranter under början av vår- respektive höstterminerna. Den som även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan beställa sådana från förbundskansliet. Nr 3/2010 nedan är vårt första elektroniska binummer.

Manusstopp för huvudnumren är 15 november respektive 15 juni till förbundskansliet.

2020-

2015-2019

2010-2014

2000-2009

 

Åter till denna sidas topp