Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Aktiviteter på gång

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Roslagens Hemvärnsförening

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

Roslagens Hemvärnsförening bildades 2003 främst för att stödja Roslagens Hemvärnsbataljon. Föreningen, som är ideell, har cirka 20 medlemmar vilka sedan hösten 2008 är anslutna till Luftvärnsförbundet.

Föreningen har bland annat som syfte att:

  • Värna om föreningens medlemmar.

  • Som rusthåll för Hemvärnet söka fylla de med hemvärnsverksamheten förenade behov som inte tillgodoses genom statens försorg.

  • Vårda materiel som föreningen har i sin ägo och förvalta sina tillgångar.

  • Bevaka föreningens intressen i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS).

Föreningen har sitt säte i Norrtälje FOS-hus (fd Lv 3 byggnad 51 och soldathem), på kullen omedelbart utanför den norra infarten till Campus Roslagen (fd Lv 3 vakt). Cirka fem minuters promenad från SL hållplats "Gustavslund" (vid varuhuset "Flygfyren") via Stegelbäcksgatan över motorvägsbron.

 

Åter till denna sidas topp